Christelijke Kunst - Ikonen

Moeder Gods van Kazan Icoon Alziend Oog
De oudste Christelijke schilderkunst is zonder twijfel de Icoon. Rond de 3e eeuw na Christus worden ze al vermeld en de oudste nog bestaande Byzantijnse Iconen zijn uit de 5e en 6e eeuw. Er is een onmiskenbare overeenkomst tussen de iconen en de boeddhistische Thangka´s. Het vervangt het schrift en geeft ons iets tastbaars. Het vertelt het verhaal en wordt daarmee gebruikt voor onderricht. Het wordt geplaatst in tempels kloosters en kerken en vaak zijn er kleinere versies voor in huis. Ook het gebruik van een aureool is een in het oogspringende overeenkomst. Vaak heeft de kunstenaar al zijn kunnen in de Icoon gelegd. Net als bij de Thangka is de Icoon de verbinding tussen hemel en aarde.
ENGLISH Little Buddha    2009 - 2016 - Little-Buddha Atelier - All rights reserved    
Prijzen inclusief btw